Job offer detail

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ NHIỆT ĐỚI

Farm Maintenance

About the job

- Organize and manage the work of the Technical team to provide internal clients the services required to carry out the tasks and services requested, on budget, on deadlines and meeting agreed quality.
- Lead a team of R & D employees, carrying out the daily work/tasks in line with the weekly planning.
- Conducting routine inspections of premises and equipment.
- Performing preventative maintenance.
- Handling basic repairs and maintenance.
- Overseeing contractors when professional repairs are necessary.
- Diagnosing mechanical issues and correcting them.
- Repairing machines, equipment, or structures as necessary.
- Provide guidance to technical team through technical team leader while maintaining collaborative and productive relationship with clients (breeders, support functions)
- Works in compliance with company internal and local Health and Safety regulations
- Follow guidelines of SHIELD internal phytosanitary protocol in Cu Chi site
Degree Type
Bachelor's Degree (4 years)
Location
Ho Chi Minh City

Hồ Chí Minh

Business sector
Engineering and precision mechanics
Company business area
Manufacturing

About the candidate

Technical Skills
- Good communication skills;
- Self-motivated and ability to work independently, creative, innovative and self-discipline
- Fluent Vietnamese and English
- Fluent in Ms. Office
Language skills
English fairly good
Previous work experience
No need for experience, only have knowledge of agricultural machinery
Desiderable qualifications
Bachelor's degree Agriculture engineer, mechanical engineer or the related fields
Willingness to relocate
Yes

About the company

HM.CLAUSE được thành lập vào năm 2008, là sự kết hợp của hai nhãn hiệu thương mại của HARRIS MORAN ở Mỹ và CLAUSE ở Pháp. Công ty được khởi nguồn từ năm 1785 với sự ra đời của tổ chức Tezier. Là thương hiệu đại diện cho nền nông nghiệp tốt nhất của thế giới,

Công ty TNHH Phát triển và Đầu Tư Nhiệt Đới thuộc Tâp đoàn (HM Clause - Limagrain) của Pháp - một tập đoàn nông nghiệp quốc tế, chuyên về hạt giống thực vật, hạt rau với đội ngũ 3000 chuyên gia trên hơn 30 quốc gia.

Công ty luôn có các chính sách ưu tiên phát triển con người với nền văn hóa đa dạng trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng. Mọi thành viên của HM.Clause liên tục được đào tạo và phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng quản lý cũng như phong cách làm việc chuyên nghiệp. Công ty luôn cam kết mang lại chế độ và chính sách tốt nhất cho người lao động.
If you are interested in this job offer: Apply Now